Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / ÇANKAYA - Çankaya Anadolu Lisesi

Rehberlik Servisi

 

 

          Rehberlik Servisi         REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ SERVİSİ

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı

              Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir.

Çalışmalar üç ana başlık altında toplanmaktadır. DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

                     

Rehberlik Servisi 

 

 SEVGİLİ ANNE BABALAR!


 • Çocuklarınızı tanıyor, her birinin farklı olduğunu ve hangi alanlarda başarılı ya da başarısız olduğunu biliyor musunuz?

• Çocuklarınız için koyduğunuz kurallarda tutarlı olduğunuzu düşünüyor musunuz?
• Çocuklarınıza verdiğiniz sözleri tutabildiğinizi düşünüyor musunuz?
• Çocuklarınıza haksızlık ettiğinizi düşündüğünüz zamanlarda bu duygularınızı onlarla paylaşabiliyor musunuz?
• Çocuklarınızı cezalandırdığınızda ya da hatalı bir davranışını gördüğünüzde ceza vermeden ve onu suçlamadan önce dinliyor musunuz? DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

 Rehberlik Servisi

 

 ETKİN ÖĞRENME


Sevgili öğrenciler,
Öğrenmeye karşı istekli ve öğrenme için gerekli yeteneklere sahip olma, öğrenmede başarıyı etkileyen en önemli etmenlerdir. Ancak bazı yetenekli öğrencilerin yeterince gayret gösterdikleri halde bekledikleri verimi alamamaktan yakındıkları görülmektedir. Bu durum genellikle çalışma yöntemlerini kazanmamış olmaktan ileri gelmektedir. Böyle kimseler daha küçük sınıflarda az ve gelişigüzel bir hazırlanma ile kolayca sınıflarının başarılı öğrencileri olabilirler. Ancak, sınıflar ilerledikçe öğrenciler arasında yetenek farkları azalacağından kendileri kadar yetenekli öğrenciler arasında eski başarı düzeylerini korumak, sınıfın hiç olmazsa normal öğrencisi olabilmek için kişinin verimli çalışma yollarını bilmesi, zamanını ve enerjisini en yüksek verimi alacak şekilde kullanması gerekmektedir. DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

Rehberlik Servisi 

 

 UYUM


      Bireyin sahip olduğu özelliklerinin kendi benliği ile ve içinde bulunduğu çevre arasında dengeli bir ilişki kurabilme ve sürdürebilmesidir. Uyum sadece sosyal çevrenin isteklerine ve değişikliklerine uygun tepki, davranış ve tutum gösterme şeklinde anlaşılmamalıdır. Birey bir robot değildir. Birey doğduğu günden itibaren yaşamı boyunca sürekli bir değişme ve gelişme içerisindedir. Bu değişiklik ve gelişmeler bazı dönemlerde hızlı bazı dönemlerde yavaştır. Bireyin birbirleri ile içiçe girmiş devamlı etkileşim halinde bulunan bir sosyal, psikolojik, zihinsel, duygusal ve biyolojik yaşamı vardır. Bunların ahenkli biçimde birleşmesi bireyin tüm yaşamını oluşturur. DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ!


Rehberlik Servisi 
 

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ• Verimli Ders Çalışma Yolları Nelerdir? TIKLAYINIZ!

Yayın: 2013-01-01 - Güncelleme: 2013-01-01 19:09:30 - Görüntülenme: 1106